บริการรับ-ส่งเอกสาร

 Messenger Service บริการรับ-ส่งเอกสาร

     ให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารประจำสำนักงานและรับ-ส่งเอกสารเป็นรายครั้ง ให้บริการด้านงานรับ-ส่งเอกสารประจำสำนักงาน และบริการรายครั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทางบริษัทฯ จะจัดส่งพนักงานที่มีประสบการณ์ด้านจัดส่งเอกสาร ที่เข้าใจขั้นตอนการรับ-ส่งเอกสาร และชำนาญเส้นทางเป็นอย่างดี ทางบริษัทฯ จะจัดส่งพนักงานที่ได้รับการอบรม และตรวจสอบประวัติอาชญากรก่อนเข้าปฏิบัติงานพนักงานจะต้องมีใบรับอนุญาตขับขี่มอเตอร์ไซค์ อย่างน้อย 1 ปี

     ทางบริษัทฯ จะจัดส่งหัวหน้างานติดต่อประสานงานกับทางลูกค้า เพื่อความสะดวกในการดูแลลูกค้า บริษัทฯจะทำการบริหารจัดการวันหยุดของพนักงาน รวมทั้งจัดส่งพนักงานทดแทนในกรณีที่พนักงานประจำลาหยุด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้า
Powered by MakeWebEasy.com