บริการงานด้านขับรถ

 Driver Service บริการขับรถผู้บริหาร และส่วนกลาง

     บริการขับรถผู้บริหารในองค์กรต่างๆรวมถึง บริการขับรถส่วนกลาง ขับรถรับ-ส่งพนักงานและงานขนส่ง ให้บริการด้านงานขับรถรับส่งผู้บริหาร ขับรถส่วนกลาง ขับรถส่งสินค้า ขับรถรับ-ส่งลูกค้า(สามล้อเครื่อง) และงานขนส่งอื่นๆ ทางบริษัทฯ จะจัดส่งพนักงานที่ได้รับการอบรม การทดสอบการขับขี่รถยนต์และตรวจสอบประวัติอาชญากร ก่อนเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานของบริษัทฯ พนักงานจะสวมยูนิฟอร์มและแต่งกายถูกระเบียบเหมาะสมกับสถานที่ปฏิบัติงาน พนักงานจะต้องมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์อย่างน้อย 1 ปี

     ทางบริษัทฯ จะจัดส่งหัวหน้างานติดต่อประสานงานกับทางบริษัทลูกค้า เพื่อความสะดวกในการดูแลความเรียบร้อยและเป็นเสมือนตัวแทนบริษัทฯ ในการดูแลลูกค้า บริษัทฯ จะทำการบริหารจัดการวันหยุดของพนักงานรวมทั้งจัดส่งพนักงานทดแทน ในกรณีที่พนักงานประจำลาหยุด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทลูกค้า
Powered by MakeWebEasy.com