จองบริการแม่บ้านรายครั้ง
ราคารวมทั้งหมด
3,000 บาท
  1. การทำความสะอาดพื้นที่สูง ปีนเก้าอี้ หรือพื้นที่ภายนอกระเบียง/หน้าต่างที่ไม่มีระเบียง หรือที่กั้น
  2. งานยก และขนย้ายของหนักเกิน 20 กิโลกรัม
  3. งานจัดสวนริมระเบียง
  4. ทำความสะอาดใหญ่ ขัดพื้น ขจัดคราบฝังแน่น
  5. กำจัดแมลงและสิ่งรบกวนต่างๆ
  6. การทำความสะอาดสิ่งปฏิกูลของสัตว์เลี้ยง
  7. การทำความสะอาดคราบเชื้อรา หรือสารเคมีต่างๆ
หมายเหตุ
  • ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 7%
  • ค่าบริการคิดตามจำนวนห้องและขนาดของพื้นที่ สำหรับห้องที่มีขนาดใหญ่กว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม
  • หากลูกค้าต้องการเพิ่มเวลาใช้บริการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ข้อมูลผู้ใช้บริการ
ต้องการรับใบเสร็จหรือไม่ (ถ้าต้องการกรุณาเเจ้งชื่อ-สกุลเเละที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ)