พนักงานบริการเครื่องดื่ม

 Barista Service บริการพนักงานบริการเครื่องดื่ม

     ให้บริการพนักงานบริการเครื่องดื่มประจำสำนักงาน หรือตามโชว์รูมบริการรถยนต์ต่างๆ งานบริการเป็นงานที่สร้างความพึงพอใจและประทับใจให้กับลูกค้า หรือผู้มาใช้บริการและผู้มาติดต่อการให้บริการที่ดีจะส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบัติงาน ทางบริษัทฯ จะจัดส่งหัวหน้างานติดต่อประสานงานกับทางลูกค้า เพื่อความสะดวกในการดูแลลูกค้า

     บริษัทฯ จะทำการบริหารจัดการวันหยุดของพนักงาน รวมทั้งจัดส่งพนักงานทดแทนในกรณีที่พนักงานประจำลาหยุด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้า
Powered by MakeWebEasy.com