รายเดือน
    รายเดือน
    รายเดือน
    รายเดือน
    รายครั้ง
   บริการเช็ดกระจก
 แม่บ้าน

พนักงานบริการทำความสะอาด แบ่งออกเป็น
 
ทำความสะอาด ประจำ
       การบริการทำความสะอาดภายในทั่วไป โดยแม่บ้านที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี เช่นปัดกวาด, เช็ดถู, และดูแลความความเรียบร้อยภายใน โดยแม่บ้านที่มีประสบการณ์ บริการทำความสะอาดแบบประจำเหมาะสำหรับสำนักงานที่มีความจำเป็นที่ต้องดูแลรักษาความสะอาดอยู่ตลอดเวลา โดยค่าบริการจะทำการจะสามารถ ปรับเปลี่ยนรูปแบบตามที่ลูกค้าต้องการได้ ส่งแม่บ้าน บุคลิกดี ฝึกฝนอย่างดี เป็นระเบียบ ให้กับลูกค้า 

บริการทำความสะอาดอาคาร / สำนักงาน
    บริการจัดส่งพนักงานทำความสะอาดประจำ 
     พนักงานได้รับการฝึกอบรบทั้งด้านการทำความสะอาด และงานบริการลูกค้า 
     บริการจัดส่งน้ำยา-อุปกรณ์เครื่องมือ ประจำหน่วยงานของลูกค้า 
     จัดโปรแกรมทำความสะอาดตามระยะเวลาที่กำหนด 

บริการทำความสะอาดรายครั้ง 
      ทำความสะอาดรายครั้ง / Big Clean เป็นการทำความสะอาดใหญ่ ก่อนเข้าอยู่ หรือล้างทำความสะอาดโรงงาน เก็บงานช่าง เช่น คราบกาว / สี / รอยเปื้อน ต่างๆบริการทำความสะอาดบ้านเก่าเปลี่ยนเจ้าของ เตรียมเปิดสำนักงานใหม่ ทำความสะอาดอุปกรณ์สำนักงานประจำปี ทำความสะอาดพื้นที่งานพิธีการต่างๆ ทำความสะอาดทั่วไป 


Engine by MAKEWEBEASY