รายเดือน
    รายเดือน
    รายเดือน
    รายเดือน
    รายครั้ง
   บริการเช็ดกระจก
 พนักงานบริการดูแลและซ่อมบำรุงอาคารสถานที่งานระบบ รายครั้ง
 
งานซ่อมแซม ตรวจสอบระบบ รายครั้งนี้ เหมาะสำหรับกรณีที่ลูกค้า ต้องการให้เช็คระบบ เมื่อมีความสงสัย ใน ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา หรือ งานเดินสายต่างๆ เป็นครั้ง


 

Engine by MAKEWEBEASY