รายเดือน
    รายเดือน
    รายเดือน
    รายเดือน
    รายครั้ง
   บริการเช็ดกระจก
 พนักงานบริการขับรถผู้บริหาร, ขับรถส่วนกลาง, ขับรถขนส่งสินค้า
       บริษัทฯ เลือก จัดส่งพนักงานขับรถที่ทุกคนต้องผ่านการตรวจร่างกาย และ ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมที่โรงเรียนฝึกอบรมการบริการพนักงานขับรถมืออาชีพ พนักงานขับรถทุกคนได้รับการอบรม และทำการทดสอบขับรถก่อนเข้าสัมภาษณ์กับลูกค้า

       บริษัทฯ ดำเนินการจัดหาพนักงานขับรถทดแทนในกรณีที่พนักงานขับรถประจำลาป่วย หรือ ลากิจ ถ้าได้รับแจ้งล่วงหน้า กรณีไม่สามารถจัดหาพนักงานทดแทนได้ บริษัทฯจะไม่เรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนวันที่ไม่สามารถจัดหาพนักงานทดแทนได้ 
 
       บริษัทฯ รับผิดชอบสวัสดิการ ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ รางวัลโบนัสตามผลการดำเนินงานบริษัทฯ

       บริษัทฯ มีเครื่องแบบพนักงานขับรถ เพื่อความสุภาพเรียบร้อย เป็นระเบียบ

 


Engine by MAKEWEBEASY